MIJN KIJK OP MARKETING

Ik ben sinds 2002 werkzaam in het marketingvak en heb vanaf dat moment vele vormen van marketing zien ontstaan.
Denk aan contentmarketing, arbeidsmarketing, overheidsmarketing, netwerkmarketing, productmarketing, affiliatemarketing, socialmediamarketing, campagnemarketing en nog veel meer.

De vraag is in al die jaren hetzelfde gebleven:

 

 ‘Hoe zorg ik ervoor dat de klant bij mij koopt/ bij mij blijft kopen’.

 

Een simpele vraag waar geen eenvoudig antwoord op te geven is, want er zijn enorm veel factoren die meespelen. Denk aan trends en ontwikkelingen in de markt, wensen van de doelgroep die veranderen, productontwikkelingen, interne bedrijfsprocessen en nog veel meer.

 Het is dan ook niet gek dat ik veel bedrijven en organisaties, groot en klein, zie worstelen met die ene vraag die altijd aanwezig is.
De oorzaak is veelal hetzelfde, de focus ligt teveel op de klant, ofwel alle overige factoren die mede het succes bepalen worden onderschat.

‘Er zijn maar 2 soorten marketing, al het andere is communicatie’.

 

In mijn ogen bestaan er maar 2 soorten marketing. Lekker eenvoudig.

  1. Interne marketing

  2. Externe marketing

 

Het is belangrijk om te weten dat beide soorten niet los van elkaar kunnen worden gezien. Er moet dus altijd een samenhang worden gevonden tussen interne- en externe marketing.
Om maar even in marketingtermen te blijven, spreken we dan over
Identiteit versus Imago. Oftewel, wie zijn wij en hoe kijkt de buitenwereld tegen ons aan.
De grote uitdaging is om identiteit en imago met elkaar in overeenstemming te laten zijn.

Dat kan alleen wanneer een bedrijf of organisatie heel goed weet waar het voor staat en dat ook intern weet uit te dragen. Interne marketing is dus minstens zo belangrijk als externe marketing.

Ik stel mensen vaak de vraag: ‘Wat is marketing’?
De antwoorden zijn altijd zeer uiteenlopend. Dat is niet zo vreemd wanneer zelfs de marketinggoeroes hun definitie van marketing al een aantal keren hebben aangepast. En dat is precies wat marketing in mijn ogen is. Meebewegen met trends en ontwikkelingen in de markt. Meebewegen lukt veel bedrijven nog wel. Maar dat mag niet ten koste mag gaan van de eigen identiteit. Ik kom veel bedrijven tegen die zo zijn gefocust op wat er in de markt gebeurt, dat ze ongemerkt hun eigen identiteit uit het oog zijn verloren. Ze gaan daardoor op in de massa en zo ontstaat die ene prangende vraag; ‘Hoe zorg ik ervoor dat de klant bij mij koopt/ bij mij blijft kopen.’

MIJN WERKWIJZE

De mate van medewerkerstevredenheid draagt bij aan de mate van klanttevredenheid. Andersom niet.

 

Zowel op tactisch als operationeel niveau kijk ik dus altijd naar het totaalplaatje, met als belangrijkste reden de medewerkers. Wist je dat de mate van medewerkerstevredenheid een grote bijdrage levert aan de mate van klanttevredenheid? En dat de mate van klanttevredenheid geen enkele invloed heeft op de mate van medewerkerstevredenheid? Ik heb inmiddels diverse praktijkvoorbeelden waar dit uit blijkt. Bovendien, diverse onderzoeken bevestigen het.

Is het dan niet vreemd dat de meeste bedrijven zich enkel inzetten op externe marketing en alleen de klanten behagen?
Door naar het geheel te kijken, geef ik gevraagd en ongevraagd advies over de inzet van marketing bij jouw bedrijf. Niet zelden wordt daarmee zoveel efficiëntie binnen gebracht, dat er tijd en geld wordt bespaard, waardoor de algehele bedrijfsresultaten verbeteren.


UNIEKE WERKWIJZE

Doordat ik interne- en externe marketing niet los van elkaar zie, heb ik een kenmerkende werkwijze ontwikkeld. Marketing moet in mijn ogen als het ware verankerd worden in de organisatie. Waar mogelijk betrek ik zo snel mogelijk het personeel bij plannen die op managementniveau worden gemaakt. In praktijk uit zich dat door ludieke brainstormsessies en periodieke personeelsbijeenkomsten. Daarmee sla ik 2 vliegen in 1 klap. Deze werkwijze draagt significant bij aan de medewerkerstevredenheid en het is meteen voor iedereen duidelijk waar het bedrijf naartoe wil.

MARKETING VERSUS HR,

Juist omdat de interne marketing zo ontzettend belangrijk is, ga ik zelfs nog een stapje verder. Ik bied ondersteuning bij verandermanagement, interne communicatie en teamcoaching. Daarmee sla ik een brug  tussen marketing en HR. Om dat goed te kunnen doen heb ik om te beginnen mijn marketingkennis uitgebreid door masterclasses te volgen over o.a. organisatiepsychologie en interne communicatie en coaching. Reuze interessant en ik ben nog lang niet uitgeleerd! Op de tweede plaats werk ik samen met zowel marketing- als HR professionals.

Nieuwsgierig geworden? laten we kennismaken