BLOG: Ondernemen is als ouderschap

Tijdens de crisis enkele jaren geleden wist het UWV even niet meer wat ze aan moest met zoveel werklozen. De oplossing: We laten ze ondernemer worden! Of het daar nu mee te maken heeft weet ik niet, maar het kan weleens het begin zijn geweest van een nieuw tijdperk. Het ondernemerstijdperk. Ondernemen lijkt vandaag de dag bijna net zo vanzelfsprekend als het hebben van een gezin. In 2015 meldde het CBS al dat er steeds meer ondernemers zijn in Nederland en in januari van dit jaar (2017) kopte de nieuwssite nu.nl: ‘Record aantal ondernemingen in Nederland’.

Maar met een KvK-nummer doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent, maakt je nog niet direct een ondernemer. Ondernemen is een vak apart, waar geen officieel diploma voor kan worden behaald. Het lijkt in dat opzicht op ouderschap. De mensen die mij kennen zullen dit misschien een beetje gek vinden klinken uit mijn mond, want ik ben bewust kinderloos. Toch weet ik dit wel over ouderschap:

Je wordt vanaf dag 1 geacht een goede ouder te zijn. Je hebt daar zo je eigen ideeën over en in praktijk blijkt dat toch anders uit te pakken. Een ding weet je zeker. Je weet waar je voor staat en je hebt je eigen normen en waarden waar je graag aan vasthoudt. Die geef je mee in de opvoeding. Daarnaast heb je te maken met het feit dat elk kind ook een eigen individu is en verschillend is. Bovendien verandert de wereld om je heen in rap tempo. Trends en ontwikkelingen maken dat de jeugd van jouw kind allang niet meer lijkt op je eigen jeugd. En zolang je kind onder jouw dak woont, groeit en zichzelf ontwikkelt, ontwikkel jij jezelf ook als ouder en veranderd gaandeweg je rol als ouder. En al die tijd heb je een mooie toekomst voor je kind voor ogen.

Zo zie ik ondernemen ook. Je weet waar je voor staat en waarom je doet wat je doet (missie) Je hebt je normen en waarden als ondernemer die zichtbaar zijn in je bedrijf. (kernwaarden) Daarnaast heb je te maken met verschillende doelgroepen met ieder hun eigen behoeften. (welke klant past bij jou) Trends en ontwikkelingen in de markt volgen elkaar snel op. Daar moet je op inspelen, anders mis je de boot. (kennis hebben van de markt) Elke groeifase van een onderneming kent ook nieuwe fases voor de ondernemer. Het maakt daarbij niet uit of je een ZZP-er bent of een bedrijf hebt met 100+ man personeel. En al die tijd is er een stip op de horizon die duidelijk maakt waar je het allemaal voor doet. (visie)

Missie, visie en kernwaarden enerzijds en inspelen op trends en ontwikkelingen in de markt anderzijds is,… Marketing!

Tenminste als we mijn definitie van marketing aanhouden. Want laten we eerlijk zijn, alles wordt marketing genoemd. Mijn definitie luidt:

‘Marketing gaat over kennis hebben van de markt (extern) en beleidsvoering (intern) en de wijze waarop je dit vervolgens samenvoegt tot de juiste boodschap zowel intern (personeel) als extern (doelgroepen) zodat richtlijnen kunnen worden bepaald en doelen worden behaald’.

Kort samengevat: ondernemen = passie + marketing

Er zijn ondernemers en succesvolle ondernemers.
Ondernemers hebben passie. Succesvolle ondernemers hebben passie + marketing

Even terug naar het ouderschap.

Wat doen ouders? Die praten graag over kinderen. In het bijzonder hun eigen kroost. Ze wisselen informatie met elkaar uit. Delen onderling opvoedkundige zaken waar ze tegenaan lopen. En ze laten zich adviseren door ervaringsdeskundigen. (eigen ouders, leraren)  Daarnaast schromen zij niet om andere professionals in te schakelen wanneer dat nodig blijkt.

Wat doen ondernemers?
Die praten graag over hun bedrijf. Over hun passie

Wat doen succesvolle ondernemers?
Die wisselen daarnaast ook informatie met elkaar uit. Durven elkaar vragen te stellen en laten zich adviseren door andere ondernemers of professionals. Zoals organisatieadviseurs en marketingdeskundigen.

Dat heb ik niet zelf bedacht. Diverse onderzoeken wijzen uit dat succesvolle ondernemers allemaal een aantal dingen gemeen hebben. Ze zijn uitstekend op de hoogte van wat er speelt in de markt, (informatie delen met elkaar) geven zaken uit handen en laten zich adviseren.

In praktijk maak ik nog te vaak mee dat ondernemers aangeven dat het goed gaat of dat zij het (te) druk hebben. Terwijl zij ondertussen eenzaam worstelen in het ondernemerschap. Het gevaar dat daarin schuil gaat is dat je in de waan van de dag terechtkomt. Je bent te druk met de corebusiness (wat ooit eens je passie was) en je hebt geen tijd meer voor ondernemen.
Mijn advies aan alle ondernemers: Zorg dat je van minstens 2 netwerken actief lid bent, zodat je weet wat er speelt in de markt. Bespreek typische ondernemersvraagstukken met elkaar. Elke ondernemer kent verschillende ondernemersfases waar nieuwe vraagstukken bij horen. Bijvoorbeeld doordat je groeifases meemaakt. Maar ook doordat de markt er vandaag anders uitziet dan 10 jaar geleden. Een leuke manier om ondernemersvraagstukken te bespreken is door je aan te sluiten bij een ronde tafel. Bijvoorbeeld bij Ons Noord-Holland (onsnh.nl) Zij zijn momenteel bezig om zeer inspirerende ronde tafels samen te stellen. En tot slot, schroom ook niet om eens te sparren met een professional en na te gaan waar hij of zij een steun kan zijn in het ondernemerschap.

Iedereen kan een succesvol ondernemer zijn. Ongeacht de grootte van je bedrijf.
Passie heb je en marketing kun je ofwel leren, ofwel uitbesteden. Ben je naast ondernemer ook ouder? Dan heb je al even kunnen oefenen in succesvol ondernemerschap.